naivní možná i malíř a nebo také fotograf amatér

Flower & Fly

Album

Cherry Princess

Cherry Princess

Fly

Three Magnolia

Podívej se na mou tvář, podívej se na mne blíž, možná pravdu spatříš, uvidíš .. Look at my face, look at me closer, maybe you will see, you will see ..


Loading more...